เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ เทคโนโลยีการออกแบบ

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์การเรียนการสอน

งานกิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อให้การเรียนการสอนได้ทันสมัย รองรับการพัฒนาทางด้านไอที ในยุคปัจจุบัน.

งานครูผู้สอน

1. วิทยาการคำนวณ ม.2 : บทนำ
2. วิทยาการคำนวณ ม.2 : ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย
3. วิทยาการคำนวณ ม.2 : เชื่อไม่เชื่อ แชร์ไม่แชร์ 4. วิทยาการคำนวณ ม.2 : งานของใครใช้ได้แค่ไหน : สิทธิ์ของเรา 5. วิทยาการคำนวณ ม.2 : แนวคิดเชิงคำนวณและการประยุกต์ใช้ 6. วิทยาการคำนวณ ม.2 : การแก้ปัญหาด้วย Python 7. วิทยาการคำนวณ ม.2 : ตัวดำเนินการบูลีน Python 8. วิทยาการคำนวณ ม.2 : การวนซ้ำด้วยคำสั่ง While Python 9. วิทยาการคำนวณ ม.2 : เงื่อนไขทางเลือก Python 10. วิทยาการคำนวณ ม.2 : ฟังก์ชัน Python 11. วิทยาการคำนวณ ม.2 : หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 12. วิทยาการคำนวณ ม.2 : เทคโนโลยีการสื่อสาร 13. วิทยาการคำนวณ ม.2 : แบบฝึกหัด : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 14. วิทยาการคำนวณ ม.2 : อินเทอร์เน็ต (Internet) และองค์ประกอบที่สำคัญ 15. วิทยาการคำนวณ ม.2 : บริการบนอินเทอร์เน็ตและคลาวด์คอมพิวติง 16. วิทยาการคำนวณ ม.2 : แบบทดสอบ และทบทวนก่อนสอบปลายภาค 17. วิทยาการคำนวณ ม.2 : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever.

OUR SKILLS

Javascript


Bootstrap


Wordpress


Photoshop


Your message has been sent. Thank you!

© Copyrights Bolt. All Rights Reserved

Created with Bolt template by TemplateMag